volumina.pl

 |  Top » Katalog » #Wydawnictwo » Zasady etyki publikacyjnej
Zaloguj się |  Nowe konto |  Zapomniałem hasła | 
Store Logo
Twoje Konto
Twój adres email
Twoje hasło
Zaloguj
 
Zapomniałem hasła
Kategorie
Wydawnictwo
  O nas
  Procedura wydawnicza
  Procedura recenzji
  Zasady etyki publikacyjnej
  Referencje
Nasza księgarnia
  Publikacje akademickie
  Słowniki, edukacja
  Literatura piękna
  Literatura specjalistyczna
  Filozofia i religia
  Biografie, albumy
  Dla dzieci i młodzieży
  Reprinty
Produkty wydawnicze
  Książki w oprawie miękkiej
  Książki w oprawie twardej
  Broszury w oprawie zeszytowej
  Usługi wydawnicze
Koszyk »   
...jest pusty
Wskazówki
Jak przygotować
Specyfikacje techniczne
Informacje
Regulamin
Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies
Kontakt
Dostawa i płatność
Zasady etyki publikacyjnej [Powrót]

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

       Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski w myśl przeciwdziałania nieuczciwym praktykom oraz w trosce o wysoką jakość wydawanych publikacji stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z zaleceniami COPE Committee on Publication Ethics (Komisji ds. Etyki Publikacyjnej) zawartymi w Kodeksie Postępowań COPE.

1. Wydawnictwo przestrzega wszelkich norm intelektualnych oraz etycznych.

2. Wszystkie prace publikowane przez volumina.pl Daniel Krzanowski wydawane są na podstawie umów wydawniczych (autorskich), określających i regulujących wszelkie sprawy prawno-autorskie.

3. Wydawnictwo wymaga jawnego przedstawienia wszelkich źródeł finansowania publikacji.

4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania praw autorskich oraz praw osobistych autorów. Przy zastosowaniu dostępnych narzędzi weryfikuje materiał pod kątem zapobiegania plagiatom. W przypadku zauważenia wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, wydawnictwo informuje o nich stosowne instytucje i organy ścigania.

5. Wydawnictwo zapobiega publikacji fałszywych danych. Przeciwdziała w tym celu zjawiskom ghostwritingu (pominięcie autorstwa osób tworzących publikację) oraz authorshipu (błędne przypisanie autorstwa osobom nieuczestniczącym w procesie tworzenia pracy).

6. Wydawnictwo dzięki wyspecjalizowanej kadrze zapewnia profesjonalny i rzetelny proces wydawniczy z zachowaniem standardów edytorskich nadzorowany pod kątem przestrzegania zasad kodeksu etyki wydawniczej przez pracowników wydawniczych, autorów oraz recenzentów.

7. Wydawnictwo prowadzi politykę mającą na celu upowszechnianie wydawanych monografii w świecie naukowym.

8. Informacje pozyskane przez wydawnictwo w procesie publikacji nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez członków redakcji ani recenzentów bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

9. Wydawnictwo zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych.

10. Wydawnictwo prowadzi bezstronną i niezależną politykę wydawniczą.


ZASADY ETYKI OBOWIĄZUJĄCE AUTORÓW

1. Autor pracy jest zobowiązany do przykazania wydawnictwu wyłącznie dzieła oryginalnego, nie stanowiącego w żaden sposób plagiatu ani antyplagiatu. Autor oświadcza, że przekazany tekst w żadnym fragmencie nie podlegał publikacji w innych pracach wydanych na łamach innych wydawnictw.

2. Autor zapewnia, że przekazany do wydania utwór i jego prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi przez wydawnictwo nie narusza dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

3. Redaktorzy zgłaszający prace zbiorowe zobowiązani są określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła oraz dostarczyć zgodę autorów odnośnie do publikacji ich tekstów w wydawanej pracy.

4.Złożenie do wydania tego samego opracowania w więcej niż jednej publikacji jest ze względów naukowych zachowaniem nieetycznym i nieakceptowalnym.


Wydawnictwo online - volumina.pl: druk, wydanie ksiazek, księgarnia.