volumina.pl

 |  Top » Katalog » #Wydawnictwo » Procedura wydawnicza
Zaloguj się |  Nowe konto |  Zapomniałem hasła | 
Store Logo
Twoje Konto
Twój adres email
Twoje hasło
Zaloguj
 
Zapomniałem hasła
Kategorie
Wydawnictwo
  O nas
  Procedura wydawnicza
  Procedura recenzji
  Zasady etyki publikacyjnej
  Referencje
Nasza księgarnia
  Publikacje akademickie
  Słowniki, edukacja
  Literatura piękna
  Literatura specjalistyczna
  Filozofia i religia
  Biografie, albumy
  Dla dzieci i młodzieży
  Reprinty
Produkty wydawnicze
  Książki w oprawie miękkiej
  Książki w oprawie twardej
  Broszury w oprawie zeszytowej
  Usługi wydawnicze
Koszyk »   
...jest pusty
Wskazówki
Jak przygotować
Specyfikacje techniczne
Informacje
Regulamin
Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies
Kontakt
Dostawa i płatność
Procedura wydawnicza [Powrót]

PROCEDURA WYDAWNICZA KWALIFIKACJI MONOGRAFII NAUKOWYCH ORAZ MONOGRAFII POD REDAKCJĄ

1. Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski przyjmuje do wydania publikacje naukowe na podstawie wniosków wydawniczych. Autorzy lub redaktorzy zgłaszanych prac powinni zawrzeć w nich: opis celowości wydania, tytuł i zakres tematyczny, podstawowe informacje dotyczące publikacji, objętość i planowany nakład, źródło finansowania, planowany termin złożenia materiału do realizacji. Wraz z wnioskiem składana jest kompletna dokumentacja zależnych praw autorskich.

2. W przypadku prac zbiorowych z wnioskiem o wydanie publikacji występuje redaktor lub redaktorzy, którzy mają oni obowiązek dostarczenia oświadczeń wszystkich autorów zawartych w monografii tekstów o chęci wydania swych prac na łamach planowanej publikacji zbiorowej. Redaktorzy zobowiązani są także do wprowadzenia wymaganych ujednoliceń oraz zapewnienia standardów i wymogów w zakresie zakwalifikowania danej pracy jako rozdziału w pracy naukowej.

3. W przypadku prac naukowych publikujemy wyłącznie recenzowane treści. Wszystkie wnioski rozpatrywane są w trybie dwustopniowym na podstawie wewnętrznej recenzji wydawniczej zatwierdzonej przez Radę Wydawniczą (określonej w dziale procedura recenzji) oraz recenzji naukowej.

4. Wydawnictwo przyjmuje materiał w formie maszynopisu oraz wersji elektronicznej programu Word. W procesie wewnętrznej recenzji wydawniczej materiał weryfikowany jest pod względem technicznym i merytorycznym. Sprawdzany jest także pod kątem niewłaściwych praktyk takich jak plagiat, ghostwriting lub authorship. W tym celu Wydawnictwo ma prawo do kontroli pracy przy pomocy programów antyplagiatowych.

5. Rada Wydawnicza, biorąc pod uwagę profil, tematykę i oryginalność pracy, podejmuje decyzję o przyjęciu pracy jako propozycji wydawniczej do aktualnego planu wydawniczego w określonym i ustalonym z autorem lub redaktorem terminie.

6. Na podstawie pozytywnej wewnętrznej recenzji wydawnictwo podejmuje decyzję o zawarciu umowy.

7. Proces wydawniczy rozpoczyna się od ustalenia redaktora naukowego, który określa wymagania dotyczące formy i struktury publikowanych treści. Redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzjami naukowymi odpowiada za spójność merytoryczną publikacji i pełni nadzór nad całością prac redakcyjnych.

8. Praca skierowana zostaje do rozpoczęcia prac redakcyjnych. W ich skład wchodzą:
- opracowanie redakcyjne,
- skład i łamanie tekstów,
- projekt graficzny okładki,
- korekta językowa oraz korekta autorska,
- korekta techniczna

9. W przypadku prac zbiorowych za akceptację wymaganych poprawek odpowiedzialny jest redaktor. Jest on zobowiązany poinformować o nich autorów wszystkich w monografii teksów.

10. Na podstawie akceptacji autora (w przypadku prac zbiorowych redaktora) wersji finalnej składu zatwierdzonej przez redaktora technicznego publikacja skierowana zostaje do wykonania egzemplarza sygnalnego nakładu.

11. Gotowy egzemplarz sygnalny przekazany zostaje do korekty autorskiej.

12. Po jej wprowadzeniu i ostatecznym zatwierdzeniu przez autora/redaktora publikacja skierowana zostaje do ponownej akceptacji redaktora technicznego wydawnictwa.

13. Po zatwierdzeniu ostatecznego kształtu publikacji podjęta zostaje decyzja o  wykonaniu ustalonego nakładu finalnego.


Wydawnictwo online - volumina.pl: druk, wydanie ksiazek, księgarnia.